Juhan Việt Nam cam kết chỉ mang đến những sản phẩm an toàn và tốt nhất, có chất lượng đạt chuẩn của bộ Y tế, cục quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của Hàn Quốc. Sản phẩm Juhan Việt Nam nhập chính ngạch từ Hàn Quốc.