ALLSBON hiện đang đứng đầu trong lĩnh vực phát triển kỹ thuật Y Khoa hiện đại hàng đầu tại Hàn Quốc. Giá trị ALLSBON theo đuổi chính là sức khỏe và hạnh phúc của mọi người.

LỊCH SỬ CÔNG TY ALLSBON

Hàn Quốc

 • Tháng 04/2008           Thành lập công ty ALLSBON Hàn Quốc
 • Tháng 10/2008           Giấy phép kinh doanh và sản xuất thiết bị Y Tế
 • Tháng 08/2009           Máy Lọc Nước Ion đạt được giấy chứng nhận FCC (Mỹ)
 • Tháng 08/2009           Máy Lọc Nước Ion đạt được giấy chứng nhận CE (châu Âu)
 • Tháng 08/2009           Máy Lọc Nước Ion đạt được giấy chứng nhận CB
 • Tháng 12/2009          Thành lập chi nhánh dại diện ở Indonesia
 • Tháng 12/2009          Thành lập công ty tại Trung Quốc
 • Tháng 12/2009           Thành lập chi nhánh đại diện tại Thái Lan
 • Tháng 01/2010           Máy tạo nước Axit đạt giấy chứng nhận FCC (Mỹ)
 • Tháng 01/2010           Máy phát điện được phê duyệt sản xuất
 • Tháng 01/2010           Đạt giấy chứng nhận ISO 13485
 • Tháng 01/2010           Máy phát điện đạt chúng nhận CB
 • Tháng 02/2010           Máy Phát điện đạt chứng nhận CE( Châu Âu)

Indonesia

 • Tháng 11/2008           Thành lập tổng công ty đầu tư nước ngoài ALLSBON
 • Tháng 02/2009           Mở cửa Cửa hàng đầu tiên ở Indonesia
 • Tháng 06/2009           Được phê duyệt thiết bị y tế
 • Tháng 07/2009           Thỏa thuận phân phối ở Jakarta
 • Tháng 10/2009           Thỏa thuận phân phối ở Semarang
 • Tháng 11/2009           Phê duyệt doanh nghiệp kinh doanh dài hạn
 • Tháng 01/2010           Được cấp giấy phép bán thiết bị Y Tế
 • Tháng 02/2010           Được cấp giấy phép phân phối thiết bị Y Tế

Thái Lan

 • Tháng 12/ 2019      Thành lập chi nhánh đại diện ALLSBON
 • Tháng 01/2010       Đơn phê duyệt thiết bị Y TẾ  TFDA

Trung Quốc

 • Tháng 12/2008       Thành lập công ty đại diện ( xưởng sản xuất và cửa hàng)
 • Tháng 09/2009       Được cấp chứng nhận của bộ an toàn vệ sinh Y Tế
 • Tháng 10/2009       Được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp kinh doanh thiết bị Y Tế.
 • Tháng 11/2009       Thành lập chi nhánh đại diện ALLSBON tại Thanh Đảo ( xuất nhập khẩu, bán lẻ)

Triết lý kinh doanh

Với Công ty cổ phần ALLSBON, khách hàng luôn luôn quan trọng nhất. Nguyên tắc kinh doanh hàng đầu của ALLSBON là luôn mang đến sức khỏe cho quý vị khách hàng.

Việc đạt được những chứng nhận của cơ quan nhà nước là nhờ vào sự tin tưởng của quý vị khách hàng và những nhà phân phối.

Việc chế tạo những sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn và tiêu chuẩn chất lượng là sứ mệnh của công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để nghiên cứu và phát triển những sản phẩm chất lượng cho tương lai và cũng để nhằm mục đích duy trì và phát triển những lợi thế của ALLSBON chúng tôi trong ngành.

Giấy chứng nhận sản phẩm

Giấy chứng nhận máy điện thế Promes 1200

Giấy chứng nhận các sản phẩm máy nước ION

may nuoc ion1
May nuoc ion2
may nuoc ion3
may nuoc ion 4
may nuoc ion 5
may nuoc ion6
may nuoc ion7
previous arrow
next arrow
may nuoc ion1
May nuoc ion2
may nuoc ion3
may nuoc ion 4
may nuoc ion 5
may nuoc ion6
may nuoc ion7
previous arrow
next arrow
Giấy chứng nhận các sản phẩm Daon
Giay chung nhan Daon Special
Giay chung nhan Daon Special
Giấy chứng nhận Daon Perfect
Giấy chứng nhận Daon Natural
previous arrow
next arrow
Giay chung nhan Daon Special
Giay chung nhan Daon Special
Giấy chứng nhận Daon Perfect
Giấy chứng nhận Daon Natural
previous arrow
next arrow

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng

Giấy chứng nhận FCC của Mỹ
Giấy chứng nhận CE của Châu Âu
Giấy chứng nhận CB
previous arrow
next arrow
Giấy chứng nhận FCC của Mỹ
Giấy chứng nhận CE của Châu Âu
Giấy chứng nhận CB
previous arrow
next arrow
Giấy chứng nhận công ty ALLSBON
Giấy chứng nhận ISO 9001
Giấy chứng nhận ISO 13485
SO 13485
previous arrow
next arrow
Giấy chứng nhận ISO 9001
Giấy chứng nhận ISO 13485
SO 13485
previous arrow
next arrow